Yua Mikami sẽ thôi làm diễn viên AV sau 126 ngày

  • #1
  •  
  • #2
  •  
  • #3
  •   1.2m
Yua Mikami  1.2m 
Đây là 1 sản phẩm thông báo giải nghệ của Yua Mikami đã thông báo kế hoạch từ giã phim khiêu dâm vào sinh nhật 30 tuổi (16 tháng 8 năm 2023) và quá trình đếm ngược đã bắt đầu. Điều này khiến chúng ta có thêm ba tháng nữa để xem Phim Yua, Ở đây trong SSIS-663, cô ấy thực hiện 4 cảnh. Cảnh đầu tiên là một cảnh dài 1 giờ với Shimiken, nơi họ nhớ lại công việc của họ trong  TEK-067 , 8 năm trước.  Ngoài ra còn có một cảnh 3P, điều này cũng rất thú vị.
Yua Mikami sẽ thôi làm diễn viên AV sau 126 ngày


Tắt QC