Thanh niên thù dai hiếp dâm lại vợ kẻ đã bắt nạt mình hồi còn đi học

  • #1
  •  
  • #2
  •  
  • #3
  •   1.5m
Jun Suehiro  1.5m 
Tôi đã bị bạn học cũ bắt nạt làm mất đi cuộc sống của mình … Tôi đã đợi ngày hôm nay mãi !! Tôi không bao giờ cho phép bạn trở nên hạnh phúc một mình … !! Vì bị tấn công trong thời sinh viên, giờ tôi đã già và trở thành một kẻ thất bại, không có công việc ổn định, không có bạn bè hay người yêu. Một ngày, tôi tình cờ tìm thấy kẻ đã từng tấn công tôi ! Đặc biệt là khi anh ta đang sống hạnh phúc với một người vợ trẻ đẹp… Sau khi chịu đựng nhiều đau khổ từ anh ta… Tôi quyết định trả thù bằng cách hiếp dâm người vợ yêu quý nhất của anh ta !!
Thanh niên thù dai hiếp dâm lại vợ kẻ đã bắt nạt mình hồi còn đi học


Tắt QC